Meditation Lär dig meditera Meditationsövningar Meditationskurs
Meditationstekniker Transcendental meditation Buddhistisk meditation
Meditation Buddhism Zenmeditation Raja Yoga meditation
Kristen meditation Guidad meditation Meditationsmusik
Meditera hemma Meditation tips Meditation och yoga
Buddhistisk meditation
Buddhistisk meditation är kanske den vanligaste meditationen som är direkt förknippad med religion. Vem har inte sett bilden av Buddha där han sitter i djup meditation? Detta sinnestillstånd kan vi alla uppnå med lite övning, vare sig vi är buddhister eller ej.


Buddhistisk meditation


Buddhistisk meditation går ut på att skilja kroppen från medvetandet och på så sätt nå upplysning. För att göra detta måste man lägga vardagliga sysslor och tankar åt sidan en stund för att ägna sig åt det andliga.

En viktig del av meditationen är att medvetandegöra andningen. Bli medvetande om varje andetag och lägg märke till hur det känns att andas in och sedan ut. En annan sak man kan låta tankarna cirkulera kring i buddhistisk meditation är att fundera över livets mysterier såsom livet och döden. Det gäller att komma fram till att det som vid första anblicken kan tyckas negativt faktiskt är någonting positivt och framför allt nödvändigt för att vi människor ska kunna fortsätta finnas här på jorden. Man kan göra egna små ramsor som man rabblar upp i huvudet, men det är viktigt att du själv tror på det du tänker eller åtminstone vill kunna tro på det på sikt. Försök att hitta nuet där du bara njuter av din existens i sig. Någonting mer man brukar göra under buddhistisk meditation är att välja ut ett föremål. Det kan vara vad som helst men det är en fördel om det är ganska neutralt och inte har alltför många associationer med sig. Dessutom måste det vara lätt att visualisera. Koncentrera dig sedan på att behålla den inre bilden av föremålet. Försök stänga av alla andra tankar. Om en tanke ändå kommer, bli inte förskräckt utan låt tanken komma och be den sedan vänligt men bestämt att passera. Återta koncentrationen igen och visualisera föremålet. Du kommer att nå ett tillstånd av avslappning och klarhet.

Målet för buddhisten kallas Nibbana och är någonting som brukar ta flera år att uppnå genom meditation. Det är ett sinnestillstånd där man slutar att jaga och längta efter saker och slutar att lida. Negativa känslor som girighet och hat försvinner helt.

Det finns två sorters buddhistisk meditation: Vipassana och Samatha. Inom Vipassana försöker man se livet på ett så enkelt sätt som möjligt. Man ska se objektivt på saker och ting och iaktta allting som händer omkring en. Man medvetandegör varje liten händelse eller aktivitet i sitt liv. Att bli medveten på detta sätt kommer du att nå insikt och visdom.

Samatha betyder rofylldhet och det är också detta tillstånd man ska uppnå genom meditationen. Sinnet måste först finna lugn och man uppnår det genom att koncentrera sig och tänka på en enda sak, t.ex. porlande vatten eller träd som vajar i vinden. Alla andra tankar bör försöka motas bort så gott det går. Samatha går ut på att bli av med de negativa känslorna ångest, lathet, tvekan och längtan efter sex.