Meditation Lär dig meditera Meditationsövningar Meditationskurs
Meditationstekniker Transcendental meditation Buddhistisk meditation
Meditation Buddhism Zenmeditation Raja Yoga meditation
Kristen meditation Guidad meditation Meditationsmusik
Meditera hemma Meditation tips Meditation och yoga
Guidad meditation
Med guidad meditation brukar man mena när man vid meditation får hjälp av en lärare som talar om för dig hur du ska tänka och vad du ska göra under meditationen. Men det kan också vara en inspelning man lyssnar på där instruktionerna i stället läses upp. Fördelen är att man då inte behöver memorera någonting själv men också att det kan kännas tryggt att få vägledning av någon annan. Det kan bli lättare att koncentrera sig också om man blir guidad.

Många tycker att det är viktigt att rösten låter lugn och avslappnad så att man själv lättare kan komma in i det tillståndet . Instruktionerna för meditationen som läses upp bör också vara enkla och rakt på sak så att man direkt kan ta dem till sig. Det är en fördel om de framförs långsamt och med många pauser så att man får tid på sig att komma in i rätt sinnestillstånd och tyst för sig själv följa guidningen inombords.


Tips på guidad meditation

Här kommer några tips på vad som kan tas upp i guided meditation. För det första kan man instruera den som mediterar att andas på rätt sätt. Det kan gälla t.ex. hur man ska andas. En del förespråkar inandning genom näsan och utandning genom munnen medan andra säger tvärtom. Man brukar rekommendera att man försöker andas med magen snarare än med bröstet, likt ett spädbarn. Eller så kan man helt enkelt bara medvetandegöra andningen och be den som mediterar att koncentrera sig på den.

Det är vanligt att man inom guidad meditation uppmanar den guidade att hämta kraft utifrån. Det behöver inte alls vara någonting religiöst utan man kan hämta kraft från naturen eller den samlade mänskliga kraften som vi alla bidrar till eller en stor skapande energi som bara man själv vet hur den ser ut. Naturligtvis kan man också hämta kraft från den gud man tror på och många föredrar detta. Poängen är hur som helst att man inte ska vara rädd för att låna styrka från en högre makt, att erkänna att det är svårt att ge sig själv all den kraft man behöver. Guiden kan då på olika sätt visualisera hur man tillgodogör sig denna styrka genom att försöka förmedla bilder, t.ex. att bli omgiven av ljus eller att åka upp i himlen mot en stor ljuspunkt varifrån man fylls med positiv energi.

Man kan också bli guidad i att visualisera energin i sig. Föreställa sig den och hur man får ta del av den. Detta kan göras genom ett bildspråk, det brukar vara lättare att ta till sig i meditation.

En annan sak som är vanlig inom guidad meditation är att man uppmanar den guidade att släppa alla förväntningar på sig själv och få denne att för en stund sluta upp med att vara fixerad vid prestationer. Att inte kunna leva upp till sina ”måsten” och ”borden” är stressande. För att kunna bli harmonisk och lycklig måste man kanske släppa lite på den här biten och tillåta sig att bara vara. På det här sättet får man också lättare att leva i nuet.

Man kan också köpa skivor med guidad meditation.

För smakprov på guidad meditation i mp3-format kan du gå hit. Detta meditationscenter erbjuder också kvällar då de anordnar meditationsstunder med gratis guidad meditation. Men det finns säkert också en del att hämta på Youtube.