Meditation Lär dig meditera Meditationsövningar Meditationskurs
Meditationstekniker Transcendental meditation Buddhistisk meditation
Meditation Buddhism Zenmeditation Raja Yoga meditation
Kristen meditation Guidad meditation Meditationsmusik
Meditera hemma Meditation tips Meditation och yoga
Meditation
Meditation är en uråldrig teknik som går ut på att gå in i ett tillstånd av fullständig avslappning, koncentration och upplysning. Det är nästan som om den mediterande kommer in i någon sorts trans. Meditation är främst mental träning men påverkar i hög grad ändå det fysiska. Genom att musklerna slappnar av släpper spänningarna och genom att göra andningsövningar, som är en vanlig företeelse inom meditation, kan man påverka hjärtat.

Att dagligen meditera under en lång period kan på sikt få oss att bli lugnare och mer harmoniska människor. Det kan också få oss att reagera på ett bättre sätt i stressiga situationer och hantera negativa händelser på ett annorlunda sätt. Meditation kan hjälpa oss att lättare fatta konstruktiva beslut.

Ordet meditera härstammar från ordet meditatum som på latin betyder fundera. Meditation förekom ursprungligen som en del av olika religioner. En av de religioner där meditation varit ett inslag som allra längst är Hinduismen. Men det förekommer även inom Buddhismen och till viss del inom Kristendomen.

Det finns många olika sorters meditation, bl.a. Buddhistisk meditation, zenmeditation, raja yoga meditation, transcendental meditation, kristen meditation och den mer moderna Acem som utvecklades i Norge för inte så länge sedan och inte har så mycket med spiritualism eller religion att göra. Sorterna skiljer sig åt främst vad gäller det högre syftet, dvs. vad man ska åstadkomma på lång sikt (på kort sikt kanske syftet ändå är detsamma: att må bättre, bli medveten, slappna av eller komma i kontakt med sin andliga sida). Vissa tekniker förespråkar öppna ögon i stället för slutna, andra använder sig av mantran eller tar olika föremål till hjälp.

På den här sidan kan man läsa om de olika sorterna vilket kanske kan hjälpa till med valet av meditationsteknik. Här finns också meditationsövningar samt tips på var man kan hitta bra meditationsmusik.

Meditation kan vara en effektiv hjälp mot ångest och depression men också mot den helt vanliga stress som vi alla känner någon gång.

/Gunnel.
Livsfrågor

En iRing webbring.

Slump

Lista

Nästa


Slump

Lista

Nästa


E-mail: contact (AT) theinformationguru (DOT) com

Information om cookies