Meditation Lär dig meditera Meditationsövningar Meditationskurs
Meditationstekniker Transcendental meditation Buddhistisk meditation
Meditation Buddhism Zenmeditation Raja Yoga meditation
Kristen meditation Guidad meditation Meditationsmusik
Meditera hemma Meditation tips Meditation och yoga
Kristen meditation
När man pratar om meditation så menar man oftast österländsk meditation såsom buddhistisk eller hinduistisk meditation. Men det går såklart lika bra att involvera Kristendomen i sin dagliga meditation. Den stora skillnaden kanske är att österländsk meditation fokuserar mindre på själva religionen än kristen meditation. Den ena är självklart inte sämre än den andra utan det är snarare en fråga om tycke och smak och vad man föredrar. Syftet är ju detsamma: Att komma i kontakt med den andliga delen av sig själv och uppnå inre frid.

I kristen meditation brukar man inte på samma sätt som inom den österländska tömma sitt huvud på tankar och bara vara. I stället brukar man försöka fokusera på ett mål, nämligen att komma närmare underfund med Gud och sig själv eller att fundera över Jesus och hans budskap. Eller budorden för den delen. Man kan t.ex. reflektera över kärleken, freden och Guds godhet och försöka känna tacksamhet över allt detta. Just att känna tacksamhet kan fungera som någonting lugnande och brukar ha en märklig effekt att få oss att även på sikt tänka mer positivt och bli mer harmoniska. Det kan vara tacksamhet över livet, naturen, familjen, vännerna eller Gud i största allmänhet. Att försöka se det positiva som trots allt finns i allting runt omkring oss och lära oss att uppskatta det. Det man tänker, det blir man till slut så om du tänker harmoniska tankar kommer du till slut att bli mer harmonisk och även dina handlingar kommer att påverkas av detta.

Man kan även i kristen meditation använda sig av Bibeln eller av Guds ord att reflektera och meditera över. Eller lyssna på psalmer medan man mediterar. Ett annat tips är att titta på heliga målningar och koncentrera sig på att förstå deras budskap. Det handlar om att försöka komma närmare Guds väsen och finna en djupare mening med livet.

Även bönen kan bli en sorts meditation i sig. Efter att ha utövat kristen meditation en tid kommer du att märka att du blir mer harmonisk och förstår det kristna budskapet bättre och att du också på grund av detta kan fatta klokare beslut. Detta eftersom tankarna blir så mycket klarare och du blivit mer upplyst.