Meditation Lär dig meditera Meditationsövningar Meditationskurs
Meditationstekniker Transcendental meditation Buddhistisk meditation
Meditation Buddhism Zenmeditation Raja Yoga meditation
Kristen meditation Guidad meditation Meditationsmusik
Meditera hemma Meditation tips Meditation och yoga
Meditera hemma
Det går alldeles utmärkt att meditera hemma. Man behöver inte ständigt gå iväg till ett meditationscenter för att meditera utan när man väl har lärt sig tekniken så kan man utöva den var som helst. Och kanske är då hemma det ställe som passar allra bäst.

Det är viktigt att göra klart för samtliga familjemedlemmar att meditationen är någonting som ska respekteras. Det är alltså inte tillåtet att störa dig när du mediterar om det inte är en nödsituation. Det idealiska är också om du kan be andra familjemedlemmar att svara i telefon åt dig och tala om för den som ringer att du inte får bli störd och be dem ringa tillbaka om kanske en halvtimme eller så. Bor du ensam kan du dra ur jacken och stänga av mobiltelefonen.

Att meditera hemma kan bereda vissa problem om man bor tillsammans med andra människor. Någon kanske har tv:n på eller för oväsen utanför dörren till det rum du sitter. Se dock detta i stället som en bra utmaning som du kan ta lärdom av. Trots allt är det ju väldigt sällan det är tyst och lugnt här i livet och kanske är det just det vi vill lära oss när vi mediterar, nämligen att inte bli stressad av störande ljud och saker som försiggår runt omkring oss. Det är viktigt att kunna applicera teknikerna och behålla sitt lugn i vardagen, inte bara i givna situationer eller under väldigt speciella förhållanden.


Utrustning för att meditera hemma

Vad behöver man för utrustning för att kunna meditera hemma? Ja, det beror naturligtvis på hur du vill att din meditation ska se ut och vilken teknik du använder. Men de flesta brukar vilja ha någon form av meditationsmusik. Detta är enkelt nuförtiden att skaffa sig gratis, gå till avdelningen för meditationsmusik för att läsa mer om det.

En meditationspall tycker många är bra att ha. På så sätt sitter man alltid likadant och behöver inte krångla och tricksa för att hitta en bekväm ställning varje gång.

Meditationskuddar är också bra för att kunna meditera hemma. Dessa använder man som stöd. Man kan lägga dem framför knäna eller bakom ryggen för att minska belastningen på kroppens muskler så att en högre grad av avslappning kan åstadkommas. Rökelse och ljus kan också användas för att stimulera sinnena (luktsinnet och synen). Många tycker att det hjälper en att uppnå fokus och stillhet i sinnet.

Inom Raja Yoga använder man sig av en affisch eller målning med en ljusprick i mitten som ska symbolisera världssjälen. En sådan affisch kan man köpa på Brahma Kumaris (obs! till självkostnadspris) eller skriva ut den eller t.o.m. måla en egen. Ljuspunkten blir någonting att fokusera på och genom att fästa blicken på något blir det lättare att hålla koncentrationen.